Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FMJ Computers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FMJ Computers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FMJ Computers verstrekt. FMJ Computers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Persoonsgegevens die worden verwerkt

FMJ Computers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van FMJ Computers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FMJ Computers verstrekt. FMJ Computers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom FMJ Computers deze gegevens nodig heeft

FMJ Computers verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te kunnen handelen en om contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is.

Hoe lang FMJ Computers gegevens bewaard

FMJ Computers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

FMJ Computers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van FMJ Computers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FMJ Computers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. FMJ Computers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

FMJ Computers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van FMJ Computers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en sterke wachtwoorden om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FMJ Computers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FMJ Computers op via [email protected]. www.fmjcomputers.com is een website van FMJ Computers. FMJ Computers is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Adriaan van leeuwenlaan 6 2493 CP Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57923442
Telefoon: 0611028289
E-mailadres: [email protected]